دسته بندی ()

هندوانه

۲,۹۰۰ تومان
ناموجود

موز خارجی درجه 1

۱۷,۵۵۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان

کیوی درجه یک

۱۰,۹۲۵ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان

سیب زرد درجه یک

۱۰,۷۰۰ تومان

پرتقال تامسون درجه یک

۱۱,۰۰۰ تومان

نارنگی

۸,۴۶۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
ناموجود

پرتقال خونی

۹,۷۶۵ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
ناموجود

پرتقال والن سبدی

۶,۷۰۰ تومان
ناموجود

ملون

۶,۰۰۰ تومان

موز ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۵۰۰ تومان
ناموجود