دسته بندی (خوشمزه جات)

شیرینی نخودی

۱۳,۰۰۰ تومان
ناموجود

شیرینی خاله ریزه

۰ تومان
ناموجود

شیرینی سوئیسی 1/5کیلویی

۲۸,۰۰۰ تومان
ناموجود

باقلوا

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجره ای

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت

۴۳,۰۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

۳۴,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودی

۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لوله ای

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی بهشتی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی پفکی

۶,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی اصل

۳۰ تومان

شیرینی کوکیز

۱۵,۰۰۰ تومان
ناموجود

شیرینی نخودی

۱۷,۰۰۰ تومان

شیرینی بهشتی

۱۹,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی کوکیز

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی عسلی

۱۷,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

۳۶,۵۰۰ تومان

شیرینی برشتوک

۴۱,۰۰۰ تومان

شیرینی شهد یزد

۳۱,۰۰۰ تومان

شیرینی نخود چی

۳۲,۰۰۰ تومان

نخود چی میوه ای

۳۹,۰۰۰ تومان

شیرینی آبدندون

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی آجیلی

۱۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زنجبیلی

۱۵,۰۰۰ تومان