دسته بندی (شور و ترشی)

خیارشور شیشه ای 1480گرمی آنوشا

۲۴,۸۲۰ تومان
۲۹,۲۰۰ تومان

خیارشور آنوشا

۱۴,۰۰۰ تومان
ناموجود

ترشی زشک(بندری)

۰ تومان
ناموجود

خیارشور بهرامی(نمکی)

۰ تومان
۰ تومان
ناموجود

خیارشور سوپر ویژه کامروز

۱۴,۲۴۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان

شیشه خیارشور سمردیس ویژه

۱۵,۱۳۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان

ترشی بندری 670 گرمی مهرام

۱۱,۰۴۰ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط مهرام ۶۶۰گرمی

۱۰,۴۵۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان

ترشی لیته 630 گرمی مجید

۱۰,۷۵۲ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
ناموجود

ترشی بندری یک و یک630 گرمی

۱۰,۹۴۸ تومان
۱۱,۹۰۰ تومان

خیارشور آنوشا 1480گرمی

۲۴,۸۲۰ تومان
۲۹,۲۰۰ تومان