دسته بندی (حلوا،ارده،شیره)

حلوا ارده ممتاز اطلسی اردکان

۱۲,۵۰۰ تومان

خرما عسلی

۲۰,۰۰۰ تومان

خرما خشک

۱۰,۰۰۰ تومان
ناموجود

حلوا شکری بیدک تک نفره

۱,۳۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان

حلوا شکری سیمرغ تک نفره

۱,۵۰۰ تومان

رطب مضافتی بم درجه1

۲۸,۰۰۰ تومان

حلوا ارده یاسان

۱۱,۴۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

حلوا شکری سیمرغ 450 گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان
ناموجود

ارده سیمرغ

۲۲,۰۰۰ تومان
ناموجود