دسته بندی (حلوا،ارده،شیره)

حلوا ارده ممتاز اطلسی اردکان

۱۲,۵۵۵ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان

خرما عسلی

۲۲,۳۱۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان

خرما خشک

۰ تومان

حلوا شکری بیدک تک نفره

۱,۳۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
ناموجود

حلوا شکری سیمرغ تک نفره

۱,۵۰۰ تومان
ناموجود

رطب مضافتی بم درجه1

۲۳,۰۰۰ تومان

حلوا ارده یاسان

۱۱,۴۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
ناموجود

حلوا شکری سیمرغ 450 گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان
ناموجود

ارده سیمرغ

۲۲,۰۰۰ تومان
ناموجود

حلوا ارده90گرمی هایده

۱,۵۰۰ تومان

ارده غنچه اردکان

۱۶,۰۰۰ تومان
ناموجود

رطب مضافتی بم

۲۴,۰۰۰ تومان

بامیه عربی

۱۳,۵۰۰ تومان