دسته بندی (غذای آماده)

چلو جوجه

۱۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۱۳,۰۰۰ تومان

چلو قرمه سبزی

۱۳,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

۱۶,۰۰۰ تومان