دسته بندی (شیرینی)

شیرینی نخودی

۱۳,۰۰۰ تومان
ناموجود

شیرینی خاله ریزه

۰ تومان
ناموجود

شیرینی سوئیسی 1/5کیلویی

۲۸,۰۰۰ تومان
ناموجود

باقلوا

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجره ای

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت

۴۳,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودی

۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لوله ای

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی بهشتی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی پفکی

۶,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی اصل

۳۰ تومان

شیرینی کوکیز

۱۵,۰۰۰ تومان
ناموجود

شیرینی نخودی

۱۷,۰۰۰ تومان

شیرینی بهشتی

۱۹,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی کوکیز

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی عسلی

۱۷,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی اصل

۳۰ تومان

شیرینی برنجی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی شهد یزد

۳۱,۰۰۰ تومان

شیرینی نخود چی

۳۲,۰۰۰ تومان

نخود چی میوه ای

۳۹,۰۰۰ تومان

شیرینی آبدندون

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی آجیلی

۱۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زنجبیلی

۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه

۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولی خامه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

.شیرینی خامه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای.

۲۰,۰۰۰ تومان

.شیرینی خامه

۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه.

۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای مدل پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

حلوا مجلسی

۱۶,۰۰۰ تومان

حلوا مجلسی

۱۶,۰۰۰ تومان

کیک دوررنگ

۱۷,۰۰۰ تومان

کیک دو رنگ

۱۷,۰۰۰ تومان

کیک دو رنگ

۱۷,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی .

۱۶,۰۰۰ تومان

.شیرینی دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی.

۱۶,۰۰۰ تومان

. شیرینی دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

. شیرینی دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی. دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی با گی محمدی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دو رنگ دانمارکی

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی با مغز تخمه

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

۱۶,۰۰۰ تومان