دسته بندی (آجیل و تخمه)

تخمه افتابگردون ضمانتی

۳۲,۹۸۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

۵۵,۰۰۰ تومان