دسته بندی (میوه)

هندوانه

۱,۰۰۰ تومان
ناموجود

موز درجه 1 پریما

۱۲,۸۰۰ تومان

کیوی دست چین

۷,۰۰۰ تومان
ناموجود

سیب زرد

۵,۵۰۰ تومان