دسته بندی (میوه)

هندوانه

۲,۹۰۰ تومان
ناموجود

کیوی درجه یک

۱۰,۹۲۵ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان

سیب زرد درجه یک

۱۰,۷۰۰ تومان

پرتقال تامسون درجه یک

۱۱,۰۰۰ تومان

نارنگی

۸,۴۶۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
ناموجود

پرتقال والن سبدی

۶,۷۰۰ تومان
ناموجود

ملون

۶,۰۰۰ تومان

موز ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۵۰۰ تومان
ناموجود