دسته بندی (میوه و سبزیجات)

طالبی

۰ تومان
ناموجود

خربزه

۹,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه ای دست چین درجه 1

۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی درجه یک

۵,۰۰۰ تومان

کاهو

۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه

۱۳,۰۰۰ تومان

کلم سفید

۲,۸۰۰ تومان

کدوچه

۵,۰۰۰ تومان

گل کلم

۰ تومان
ناموجود

فلفل قلمی شیرازی درجه یک

۸,۰۰۰ تومان
ناموجود

بادمجان دلمه ای شیرازی

۶,۹۷۵ تومان
۷,۵۰۰ تومان
ناموجود

هندوانه

۲,۹۰۰ تومان
ناموجود

کیوی درجه یک

۱۰,۹۲۵ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان

سیب زرد درجه یک

۱۰,۷۰۰ تومان

پرتقال تامسون درجه یک

۱۱,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

۳,۱۵۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان

لیمو ترش

۲۴,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
ناموجود

نارنگی

۸,۴۶۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
ناموجود

کلم بنفشه

۰ تومان
ناموجود

فلفل دلمه

۱۵,۰۰۰ تومان

خیار سبز گلخانه ای

۴,۵۰۰ تومان

گوجه گلخانه ای

۵,۰۰۰ تومان
ناموجود

سیر تازه

۲,۰۰۰ تومان

پرتقال والن سبدی

۶,۷۰۰ تومان
ناموجود

ملون

۶,۰۰۰ تومان

هویچ

۴,۵۰۰ تومان
ناموجود

موز ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

بادمجان قلمی

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۵۰۰ تومان
ناموجود